מצגות מכנסים וסמינרים

ניתן כאן לצפות בהרצאות קליניות ומדעיות על טכנולוגית וטיפולי נוירו-ויז'ן. 

דני אדלר - מרצה במכללת הדסה

חלק 1

דני אדלר - מרצה במכללת הדסה

חלק 2

דני אדלר - מרצה במכללת הדסה

חלק 3

דני אדלר - מרצה במכללת הדסה

חלק 4

דני אדלר - מרצה במכללת הדסה

חלק 5