כיסוי ביטוחי

טיפול נוירו-ויז'ן אינו כלול בסל הבריאות.

 

קיים כיסוי ביטוחי חלקי לטיפולי נוירו-ויז'ן בחלק מפוליסות הבריאות הקולקטיביות בחברות הביטוח כלל, הראל והפניקס. 

 

מטופלים בעלי פוליסות בריאות של חברות הביטוח הנ"ל זכאים להחזר כספי בגין הטיפול בסך של 1,800 ₪. הכיסוי הביטוחי תקף לטיפול נוירו-ויז'ן לעין עצלה, ולכל טיפולי נוירו-ויז'ן המתבצעים לאחר ניתוחי עיניים כל שהוא (בכל זמן לאחר הניתוח) 

 

דוגמא לנוסח הכיסוי בפוליסה:

סעיף: "שיקום דיבור ו/או ריפוי בעיסוק למבוטח לאחר אירוע מוחי ו/או טיפול ב Amblyopia / עין עצלה: המבטח ישתתף בהוצאות טיפול לשיקום כושר הדיבור בהיות המבוטח במצב של אבדן מלא או חלקי של כושר הדיבור או הראיה בעקבות אירוע מוחי (C.V.A) או בעקבות ניתוח או מחלה שפגעו בכושר הדיבור או הראיה ושניתן לשפרו ע"י טיפול מיוחד לשיקום הדיבור או הראיה וזאת עד הסכום הנקוב בנספח 2 ועד 12 טיפולים". סכום הכיסוי המופיע בנספח: 150 ₪ X 12 = 1,800 ₪

 

הערה חשובה:

על מנת לבדוק את זכאותך לכיסוי ביטוחי עליך להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך ואין להסתפק במידע המופיע בעמוד זה.