מחקר קליני ופרסומים

הטיפול בשיטת נוירו-וויז'ן קיבל את אישור ה FDA לאחר שנערכה עבודה בהנחייתו ( אורי פולט ואחרים ), ובה נצפה שיפור בראייה בעקבות הטיפול. בעבודה השתתפו 44 מטופלים בטווח גילאים 9-55 שחדות הראיה שלהם בעין העצלה נעה בין 6/9 ל 6/30 אשר טופלו בשיטת נוירו-וויז'ן. קבוצת הביקורת, שהורכבה מ 10 משתתפים בטווח גיל דומה ועם מידה דומה של חדות ראייה בעין העצלה טופלה במטרת גאבור ללא שינוי בכיוון ובתדר.
תוצאות העבודה הראו שיפור של שתיים וחצי שורות של LogMar בחדות הראיה אצל 75% מהמטופלים, ובקבוצת הביקורת לא חל שום שיפור בחדות הראיה. ההבדל שנצפה בין הקבוצות היה בעל מובהקות סטטיסטית. במעקב לאחר שנה מתום הטיפול ללא תרגול נוסף שימרו מרבית המטופלים את השיפור שנוצר בחדות הראיה. (1)

 

בעבודה של Tan et al דווח על 55 מטופלים בעלי מיופיה נמוכה אשר טופלו בנוירו-וויז'ן, ושיפרו בממוצע 2.8 שורות LogMar בבדיקת חדות ראיה ללא תיקון לרחוק. בקבוצה נוספת של 41 פרסביופים (טווח גיל 41-55) נצפה שיפור של 1.6 שורות LogMar בחדות ראיה ללא תיקון לקרוב לאחר טיפול נוירו-וויז'ן. בביקורת לאחר שנה השתמר השיפור אצל מרבית המטופלים. (2)


בעבודה נוספת של Tan et al נערך מחקר אקראי מבוקר, כפול סמויות, על קבוצת נבדקים בעלי מיופיה נמוכה אשר קיבלו טיפול נוירו-וויז'ן, מול קבוצת ביקורת אשר קיבלה טיפול דמה. יעילות הטיפול אושרה מחדש במחקר זה אשר השיג מובהקות סטטיסטית לקבוצת הטיפול. (3)


Durrie et al בדק 17 מיופים (עד 1.75-), ו 21 פרסביופים בשלב מוקדם (עד 2.25+). המחקר נערך בשני מרכזים נפרדים. 11 מיופים ו 18 פרסביופים קיבלו טיפול נוירו-וויז'ן, בעוד שקבוצת הביקורת אשר כללה 9 נבדקים קיבלה טיפול דמה. הן קבוצת הטיפול של המיופים והן של הפרסביופים שיפרו 2.2 שורות LogMar והרגישות לניגודיות השתפרה בכל התדרים. בקבוצת הביקורת לא נצפה שום שיפור. בנוסף, לא נמצא שום שינוי בערכי הרפרקציה בשתי הקבוצות לפני הטיפול ולאחריו. (4)


Lim et al דווח על מקרה מבחן בו מטופל יחיד, 5 שנים לאחר ניתוח לייזר לתיקון מיופיה, חווה נסיגה באיכות הראייה ועבר טיפול נוירו-וויז'ן. המטופל השיג שיפור של 2.8 שורות LogMar בעין ימין ושיפור של 1.6 שורות LogMar בעין שמאל. (5)


Durrie et al ערך מחקר רב מרכזי, פרוספקטיבי, אקראי ומבוקר, הכולל קבוצת מטופלים לאחר ניתוח לייזר לשביצעה טיפול נוירו-וויז'ן, וקבוצת ביקורת לאחר ניתוח לייזר אשר ביצעה טיפול דמה (משחקי מחשב). קבוצת המחקר כללה בסה"כ 98 עיניים. בבדיקת חדות ראיה ללא תיקון נצפה שיפור של 0.8 שורות בלוח Snelen וכן שיפור של 79% ברגישות לניגודיות. קבוצת הביקורת שיפרה 0.28 שורות בלוח Snelen ו 52% ברגישות לניגודיות.
נבדקים לאחר ניתוח לייזר בעלי חדות ראיה נמוכה מ 6/6 שיפרו 1.56 שורות בלוח Snelen ו 90% שיפור ברגישות לניגודיות. לעומת קבוצת הביקורת אשר שיפרה 0.3 שורות בלוח Snelen ו 47% ברגישות לניגודיות. תוצאות מחקר זה רומזות כי נבדקים בעלי ראיה ירודה השתפרו יותר מנבדקים בעלי ראיה טובה יותר, וייתכן וכי ישנה מגבלה ליכולת השיפור המושג בתפקוד הקורטס הראייתי. (6) 

1. Polat U, Ma-Naim T, Belkin M, Sagi D. Improving vision in adult amblyopia by perceptual learning. PNAS. 2004 Apr 27;101(17):6692-7. Epub 2004 Apr 19.

2. Donald Tan , Chua Wei Han, Allan Fong. The Alternative Approach to Visual Blur: NeuroVision Treatment (NVCÔ) for Myopia, Post-Refractive Surgery and Presbyopia. Singapore Eye Research Institute (SERI) 1; Singapore National Eye Centre (SNEC); Department of  Ophthalmology, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore.

3. Muhammad Nazarul, Allan Fong, Donald Tan. A Randomised Controlled Trial Evaluating the Efficacy of  Neurovision's Neural Vision Correction Technology in Enhancing Unaided Visual Acuity in Adults with Low Myopia. Singapore Eye Research Institute (SERI); Singapore  National  Eye Centre (SNEC); Department of Ophthalmology, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore.   

4. Durrie D, McMinn PS. Computer-based primary visual cortex training for treatment of low myopia and early presbyopia. Trans Am Ophthalmol Soc. 2007;105:132-8; discussion 138-40.

5. Lim KL, Fam HB. NeuroVision treatment for low myopia following LASIK regression. J Refract Surg. 2006 Apr;22(4):406-8.

6. George O. Waring IV, MD, Daniel S. Durrie, MD. "NeuroLASIK - Can surgeons improve LASIK outcomes by training the visual cortex? Cataract and Refractive Surgery Today, Aug 2008; 52-53.​