עלונים למטופל

ניתן להוריד עלונים המסבירים את הטיפולים השונים.
העלונים בפורמט PDF, ניתן להדפיס אותם במדפסת ביתית או להעביר אותם במייל.​